forbot
+38 (095) 131-37-77
Іlїnska Brama, TOV
  • Іlїnska Brama, TOV
  • Danh mục hàng
  • Sàn lưới cho thịt nướng và bếp nướng thịt
Sàn lưới cho thịt nướng và bếp nướng thịt
  • Sàn lưới cho thịt nướng và bếp nướng thịt
  • Sàn lưới cho thịt nướng và bếp nướng thịt
  • Sàn lưới cho thịt nướng và bếp nướng thịt
  • Sàn lưới cho thịt nướng và bếp nướng thịt

Sàn lưới cho thịt nướng và bếp nướng thịt

Đang có sẵn | Wholesale and retail
2830 UAH(92 EUR)
Wholesale: 2410 UAH(78 EUR) từ 100 c
Thương hiệu:Пеньок
Mô tả
Sàn lưới cho thịt nướng và bếp nướng thịtMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga  Người phiên dịch trực tuyến
Characteristics:
Thương hiệu:Пеньок
Vật liệu:Gang
Cuộc hẹn:Nướng
Information is up-to-date: 20.02.2018

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Kiev (Ukraina) từ công ty Іlїnska Brama, TOV.
Similar products